Tvrdá interiérová pěna

Tvrdá interiérová pěna

EKO S0329 je dvousložkový polyuretanový systém polotvrdé MEDIUM PUR pěny se samozhášecími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobně zvětšení objemu. Díky tomu dochází k bezespáré aplikaci, čímž se ve světě izolací otevírá jedinečná možnost zateplení prostoru bez tepelných mostů.… Malá tloušťka izolační vrstvy … 

Vlastnosti

  • Neobsahuje pěnivé látky, které poškozují ozonovou vrstvu, v souladu s ustanoveními Obchod EU a používání regulovaných látek.
  • Je zdravotně nezávadný, neobsahuje těkavé a toxické látky poškozující faunu a floru.
  • Je určen pro tepelnou izolaci interiérů, podkroví, vnitřních stěn a stropů rodinných domů i průmyslových staveb nástřikem.
  • Sníží energetické náklady na vytápění až o 70%.
  • Je nepojídavý hlodavci.
  • Hustota PUR pěny dosahuje objemovou hmotnost min. 32 kg/m3, která po vytvrzení umožňuje pochoznost polotvrdé MEDIUM PUR pěny.

Naše pur pěna je nepojídavá hlodavci … 

Aplikace

Tvrdá interiérová pěna se aplikuje nástřikem v jedné či více vrstvách. Izolovaný povrch musí být suchý, zbaven volných částí. Povrchy, které nebudou izolovány, musí být přikryté nebo jinak ochráněné proti znečištění (překrytí oken, trámů, podlah, …).

Pro aplikaci není nutná parozábrana, nevznikají tepelné mosty a následná kondenzační vlhkost způsobující plísně a destrukci konstrukce střechy. V zimních měsících izoluje střechu proti úniku tepelné energie. V létě zabraňuje nadměrnému prohřívání střechy a místností.… Pro aplikaci není nutná parozábrana

Teplota okolního prostředí (podkroví) při aplikaci PUR pěny EKO S0329 musí být minimálně 10 °C. Venkovní teplota může být i pod bodem mrazu – směsi jsou vyhřívané.

Nástřik je proveden v souvislé vrstvě 8 – 10 cm mezi trámy a trámy jsou zastříkány tenkou vrstvou tak, aby vznikl jednolitý dokonale zaizolovaný prostor a byl tak splněn princip izolace. Díky aplikaci nástřikem a několikanásobnému zvětšení se pěna dostane i do míst, kde se ostatními izolačními materiály nedostanete. PUR pěna dokonale vyplní veškerý volný prostor, který vzniká nedostatečným spojením dvou materiálů.… pěna se dostane i do míst, kde se ostatními izolačními materiály nedostanete … 

Využití

Vnitřní stěny a stropy – tepelná a akustická izolace, standardní tloušťka nástřiku 8–10 cm s principem jednolité vrstvy. Vhodná pro dřevostavby i ostatní konstrukce. Podlahy, schody a sklepy – tepelná izolace a izolace proti zemní vlhkosti.

Vlastnosti a parametryMěkká interiérová pěna
EKO S0310/E
Trvdá interiérová pěna
EKO S0329
Tvrdá exteriérová pěna
EKO S0540
Hustota7-9 kg/m3min. 36 kg/m3min. 50 kg/m3 
Tepelná vodivost při 10°C λ 0,038 W/mK  λ 0,024 W/mKλ 0,027 W/mK 
Doporučená minimální tloušťka nástřiku16 cm  10 cm6 cm 
Tlak při 10% deformacimin. 6 kPamin. 200 kPamin. 400 kPa
Obsah uzavřených buněkméně než 20 %více než 90%více než 90%
Zelená úsporám – KÓDSVT 8577SVT 7645SVT 7647