Tvrdá exteriérová pěna

EKO S0540 je dvousložkový polyuretanový systém tvrdé HARD PUR pěny se samozhášecími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje částečné zvětšení objemu při zachování maximální tvrdosti. Díky tomu dochází k bezespáré aplikaci, čímž se ve světě izolací otevírá jedinečná možnost zateplení ploch bez tepelných mostů.… dokonale vyplní veškerý volný prostor … 

Vlastnosti

  • Neobsahuje pěnivé látky, které poškozují ozonovou vrstvu, v souladu s ustanoveními Obchod EU a používání regulovaných látek.
  • Je zdravotně nezávadný, neobsahuje těkavé a toxické látky poškozující životní prostředí.
  • Je určen pro tepelnou izolaci exteriérů, zejména plochých střech, základů domů, kovových ploch (falcované plechy, trapézové plechy) průmyslových staveb nástřikem.
  • Sníží energetické náklady na vytápění až o 70%.
  • Je nepojídavý hlodavci.
  • Hustota PUR pěny dosahuje objemovou hmotnost min. 50 kg/m3, která po vytvrzení umožňuje pochoznost tvrdé HARD PUR pěny.

… po vytvrzení umožňuje pochoznost … 

Aplikace

Aplikuje se aplikuje nástřikem v jedné či více vrstvách. Izolovaný povrch musí být suchý, zbaven volných částí. Povrchy, které nebudou izolovány, musí být přikryté nebo jinak ochráněné proti znečištění.

Při aplikaci nevznikají tepelné mosty a následná kondenzační vlhkost způsobující plísně a destrukci konstrukce střechy. V zimních měsících izoluje střechu proti úniku tepelné energie. V létě zabraňuje nadměrnému prohřívání střechy.

Teplota okolního prostředí při aplikaci PUR pěny musí být minimálně 10 °C.

Nástřik je proveden v souvislé vrstvě 5 cm tak, aby vznikl jednolitý dokonale zaizolovaný prostor a byl tak splněn princip izolace.… V létě zabraňuje nadměrnému prohřívání střechy … 

Využití

Venkovní plochy – tepelná a akustická izolace, standardní tloušťka nástřiku 5 cm s principem jednolité vrstvy. Vhodná pro všechny druhy staveb včetně plechových hangárů i ostatní konstrukce. Stropy, schody a sklepy – tepelná izolace a izolace proti zemní vlhkosti.