Produkty

Měkká interiérová pěna

EKO S0310/E je dvousložkový polyuretanový systém pro výrobu měkké SOFT PUR pěny s otevřenou buňkou se samozhášecími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobně zvětšení objemu. Díky tomu dochází k bezespáré aplikaci, čímž se ve světě izolací otevírá jedinečná možnost zateplení prostoru bez tepelných mostů. více ->

Tvrdá interiérová pěna

EKO S0329 je dvousložkový polyuretanový systém polotvrdé MEDIUM PUR pěny se samozhášecími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobně zvětšení objemu. Díky tomu dochází k bezespáré aplikaci, čímž se ve světě izolací otevírá jedinečná možnost zateplení prostoru bez tepelných mostů. více ->

Tvrdá exteriérová pěna

EKO S0540 je dvousložkový polyuretanový systém tvrdé HARD PUR pěny se samozhášecími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje částečné zvětšení objemu při zachování maximální tvrdosti. Díky tomu dochází k bezespáré aplikaci, čímž se ve světě izolací otevírá jedinečná možnost zateplení ploch bez tepelných mostů. více

Vlastnosti a parametryMěkká interiérová pěna
EKO S0310/E
Trvdá interiérová pěna
EKO S0329
Tvrdá exteriérová pěna
EKO S0540
Hustotamin 7
kg/m3
min. 36 kg/m3min. 50 kg/m3 
Součinitel tepelné vodivosti (deklarovaný)λ 0,038
W/mK 
 λ 0,024 W/mKλ 0,026 W/mK 
Doporučená minimální tloušťka nástřiku16 cm  10 cm6 cm 
Tlak při 10% deformacimin. 6 kPamin. 270 kPamin. 400 kPa
Obsah uzavřených buněkméně než 20 %více než 90%více než 90%
Zelená úsporám – KÓDSVT 8577SVT 7601 SVT 7647