Měkká interiérová pěna

Měkká interiérová pěna

EKO S0310/E je dvousložkový polyuretanový systém pro výrobu měkké SOFT PUR pěny s otevřenou buňkou se samozhášecími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobně zvětšení objemu. Díky tomu dochází k bezespáré aplikaci, čímž se ve světě izolací otevírá jedinečná možnost zateplení prostoru bez tepelných mostů.… Dokonalý tepelný izolant … 

Vlastnosti

  • Je určen k vnitřní tepelnou a zvukovou izolaci interiérů, podkroví, vnitřních stěn a stropů dřevěných, zděných, kovových, ocelových konstrukci rodinných domů, průmyslových staveb, veřejných budov, hangárů nástřikem.
  • Je zdravotně nezávadný, neobsahuje těkavé a toxické látky poškozující faunu a floru.
  • Sníží energetické náklady na vytápění až o 70%.
  • Hustota PUR pěny dosahuje objemovou hmotnost 9 kg/m3.
  • Neobsahuje freon, který poškozuje ozonovou vrstvu. Je zpěňován CO2 tvořícím se v reakci mezi složkami A a B.

… Sníží energetické náklady na vytápění až o 70%.

Využití

Vnitřní stěny a stropy – tepelná a akustická izolace, standardní tloušťka nástřiku min. 16 cm s principem jednolité vrstvy. Vhodná pro dřevostavby i ostatní konstrukce jako izolace interiérů, podkroví, vnitřních stěn a stropů dřevěných, zděných, kovových, ocelových konstrukci rodinných domů, průmyslových staveb, veřejných budov, hangárů nástřikem.… tepelná a akustická izolace …

Aplikace

Aplikuje se nástřikem v jedné či více vrstvách. Izolovaný povrch musí být suchý, zbaven volných částí, prachu a oleje. Povrchy, které nebudou izolovány, musí být přikryté nebo jinak ochráněné proti znečištění (překrytí oken, trámů, podlah, …).V zimě hřeje v létě chladí …

Pro aplikaci je nutná parozábrana. Stříkaná izolace odstraňuje tepelné mosty a následně tvořící se kondenzační vlhkost způsobující plísně a destrukci konstrukce střechy. V zimních měsících izoluje střechu proti úniku tepelné energie. V létě zabraňuje nadměrnému prohřívání střechy a místností pod střechou.… odstraňuje tepelné mosty …

Teplota okolního prostředí (podkroví) při aplikaci PUR pěny EKO S0329 musí být minimálně 10 °C. Venkovní teplota může být i pod bodem mrazu – směsi jsou vyhřívané.… dokonale vyplní veškerý volný prostor

Nástřik je proveden v souvislé vrstvě min. 16 cm mezi trámy, které jsou zastříkány vrstvou pěny tak, aby vznikl jednolitý dokonale zaizolovaný prostor a byl tak splněn princip izolace. Díky aplikaci nástřikem a několikanásobnému zvětšení se pěna dostane i míst, kde se ostatními izolačními materiály nedostanete. PUR pěna dokonale vyplní veškerý volný prostor, který vzniká nedostatečným spojením dvou materiálů.

Vlastnosti a parametryMěkká interiérová pěna
EKO S0310/E
Trvdá interiérová pěna
EKO S0329
Tvrdá exteriérová pěna
EKO S0540
Hustotamin.9
kg/m3
min. 36 kg/m3min. 50 kg/m3 
Tepelná vodivost při 10°C λ 0,038 W/mK  λ 0,024 W/mKλ 0,027 W/mK 
Doporučená minimální tloušťka nástřiku16 cm  10 cm6 cm 
Tlak při 10% deformacimin. 6 kPamin. 270 kPamin. 400 kPa
Obsah uzavřených buněkméně než 20 %více než 90%více než 90%
Zelená úsporám – KÓDSVT 8577SVT 7645SVT 7647